A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
xmp3a xmp3a xmp3a xmp3a xmp3a xmp3a xmp3a xmp3a xmp3a xmp3a xmp3a xmp3a xmp3a xmp3a xmp3a xmp3a xmp3a xmp3a xmp3a
Album : Aashan Bahebak 1989 Album Year : 1989 Album Hits : 1780 Album Information :

TrackList


01. Ashan Bahebak
02. Bokra M3ak
03. Bahebak Keda
04. Mabansaksh Abadan
05. Batmanalak
06. Matzaalnish

Aashan Bahebak

Aashan Bahebak